Vrijdags en Zaterdags van 9.00 tot 17.00 is onze winkel open in Zelhem (andere dagen op afspraak)

Privacy verklaringLaatste update: 12 april, 2018

Extensa Verlichting, gevestigd aan de Mellinkstraat 4, in Doetinchem is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring. De Heer A. Hissink is de functionaris gegevensbescherming en is te bereiken via contact@extensaverlichting.nl


Extensa Verlichting verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam;
- Adresgegevens;
- Telefoonnummer;
- Kvk nummer;
- BTW nummer;
- E-mailadres;
- IP-adres;
- Internetbrowser en apparaat type;
- Gegevens over uw activiteiten op onze website;
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een account op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.


Deze website is ontworpen en bedoeld voor gebruik door volwassenen en heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.


Op basis van de wettelijke grondslagen: Toestemming, Overeenkomst en Wettelijke verplichting verwerkt Extensa Verlichting uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw order en betaling;
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
- U de mogelijkheid te bieden een dealer account aan te maken;
- Om goederen en diensten bij u af te leveren;
- Extensa Verlichting analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;
- Extensa Verlichting verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Extensa Verlichting neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen.


Extensa Verlichting bewaart uw persoonsgegevens gedurende de tijd dat u klant van ons bent totdat u uw dealer account bij ons beëindigd.


Extensa Verlichting verstrekt persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Extensa Verlichting gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Extensa Verlichting gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Daarnaast plaatsen we cookies die uw bezoekgedrag bijhouden. Deze statistieken worden bijgehouden met behulp van Google Analytics. Zonder cookies kunt u geen gebruik maken van uw dealer account, en werkt het order- en afrekensysteem niet.


U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of wilt u uw dealer account beëindigen, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar contact@extensaverlichting.nl. Extensa Verlichting zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.


Extensa Verlichting neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via contact@extensaverlichting.nl